FAST-ID® GENETIC IDENTIFICATION KIT

Kan, doku ve bukkal sürüntüden elde edilen çok az miktarda DNA ile çok hızlı kişi tanımlaması yapabilen bir kittir.

STR (Short Tandem Repeats) belirteçlerini kullanarak gerçekleştirilen bu testin piyasada yer alan diğer kitlerden farkı, daha önce dünyada erişilmemiş bir hızda bunu gerçekleştirebilmesidir. D3S1358, D7S820, CSF1PO, D13S317, D16S539, D18S51, FGA ve Amelogenin belirteçleri kullanılarak gerçekleştirilen bu test yaklaşık olarak 35 dakikada tamamlanmaktadır. Son derece yüksek bir ayırım gücüne sahip olan bu kit, STR temelli kişi tanımlamanın tıp alanı dışındaki alanlarda da kullanılmasının önünü açmıştır.

  • Adli tıp alanında
  • Bankacılık sektörü gibi ileri düzey kişi tanımlamasının gerektiği alanlarda
  • Kemik iliği nakillerinden önce ve sonra naklin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bilgi alınmasında,
  • Prenatal tanı işleminde anne-fetüs hücre kontaminasyonunun saptanmasında,
  • Kişi tanımlamasının gerekli olduğu deprem, sel gibi doğal afetler ve terör eylemleri gibi durumlarda
Katalog Numarası M-ID-01
Kullanılan Boyalar 6-FAM, VIC, NED ve PET
Test Sayısı 50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Saklama -20°C
Uyumlu Cihazlar

ABI 310

ABI 3100

ABI 3130

ABI 3500

ABI 3700

ABI 3730C

Kit İçeriği

Mix-I

Mix-II

TOP