FAST-CDH1® NGS SEQUENCING KIT

FAST-CDH1® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CDH1 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

FAST-CDH1® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CDH1 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir. CDH1 geninin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemi ile dizilemek amacıyla geliştirilen bu kit, tek tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır. 

Herediter difüz gastrik kanser (HDGK), belirgin bir kitle oluşturmaksızın mide duvar kalınlığının artışı şeklinde infiltrasyon gösteren kötü diferansiye bir adenokarsinom olan difüz gastrik kansere yatkınlıkla karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. HDGK'da kanser gelişim yaşı ortalama 38 yaş olup 14-69 yaş arasındadır. CDH1 genindeki mutasyonlar bu yatkınlık sendromundan sorumlu olup, bu gende mutasyon belirlenen kadın olgular, HDGK dışında lobuler meme kanseri için yüzde 39-52 riske sahiptir. 

HDGK olgularında bugüne kadar sorumlu olduğu belirlenen tek gen CDH1 olup, olguların yaklaşık yüzde 50’sinde bu gende mutasyon tespit edilebilmektedir. Mutasyon belirlenen olguların yüzde 90’ından fazlasında genin kodlayıcı bölgelerinin dizi analizi ile patojenik varyant saptanabilir. 

FAST-CDH1® NGS SEQUENCING KIT, HDGK ve lobuler meme kanseri olgularının yaklaşık yüzde 50’sinde moleküler etiyolojinin belirlenmesini sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. HDGK ve lobuler meme kanseri olgularında genetik bozukluğun ortaya konulması tanıyı kesinleştirmede, genetik danışmada, izlem ve tedavide son derece önemlidir. 

Katalog Numarası M-CDH1-01
Test Sayısı 25 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Oxford Nanopore (MinION, GridION)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix

TOP