FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT

FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, APC geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, APC geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir. APC geninin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemiyle dizilemek amacıyla geliştirilen bu kit, 2 tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

Ailesel adenomatöz polipozis [Familial adenomatous polyposis (FAP)], ortalama 16 yaşında (7-36 yaş) başlangıç gösteren binlerce adenomatöz kolonik polip gelişimi ile karakterize bir kolon kanser predizpozisyon sendromudur. Tedavi edilmeyen hastalarda ortalama 39 yaşta (34-43 yaş) kolon kanseri gelişmektedir. 

Karakteristik şikâyet ve bulgular ile klinik tanısı konulan FAP olgularının kesin tanısı APC geninde heterozigot patojenik varyantın belirlenmesiyle oluşturulabilir. 

APC genindeki mutasyonlar FAP dışında “atenüe FAP” ve “GAPPS: Gastric Adenocarcinoma and Proximal Polyposis of the Stomach” klinik tablolarından da sorumludur. 

FAP hastalığının genetik tanısında, APC geninin kodlayıcı bölgelerinin dizi analizi ile olguların yaklaşık yüzde 90’ında sorumlu mutasyon tespit edilebilmektedir. 

FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT, FAP olgularının yüzde 95’inden fazlasında moleküler etiyolojinin belirlenmesini sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca bu kit “atenüe FAP” ve “GAPPS” olgularında da APC genindeki mutasyonları saptayabilmektedir. FAP olgularında genetik bozukluğun ortaya konulması tanıyı kesinleştirmede, genetik danışmada, izlem ve tedavide son derece önemlidir.

Katalog Numarası M-APC-01
Test Sayısı 25 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Oxford Nanopore (MinION, GridION)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix-I

Primer Mix-II

TOP