FAST-TP53® NGS SEQUENCING KIT

FAST-TP53® SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, TP53 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

FAST-TP53 geninin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemi ile dizilemek amacıyla geliştirilen bu kit, 2 tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

Li-Fraumeni sendromu (LFS) bir kanser yatkınlık sendromu olup, LFS’li olgularda yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, premenapozal meme kanseri, beyin tümörleri, adrenokortikal karsinoma ve lösemi gelişme riski artmıştır. LFS ilişkili kanserler sıklıkla çocukluk çağı ya da genç erişkinlikte ortaya çıkmaktadır. Bu kanserler sonrası hayatta kalan olgularda ilerleyen yaşla başka kanserler de ortaya çıkmaktadır. 

Klinik kriterlere ve ailedeki kanser öyküsüne göre klinik LFS tanısı konulan olguların yüzde 70’inden fazlasında TP53 geninde mutasyonlar belirlenebilmektedir. Bugüne kadar bu sendroma yol açan başka bir gen tanımlanmamıştır. TP53 geninin kodlayıcı bölgelerinin dizi analizi ile bu gendeki sorumlu varyantların yüzde 95’inden fazlası tespit edilebilmektedir. 

FAST-TP53® NGS SEQUENCING KIT, Li-Fraumeni sendromu olgularının yaklaşık yüzde 70’inde moleküler etiyolojinin belirlenmesini sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Li-Fraumeni sendromu olgularında genetik bozukluğun ortaya konulması tanıyı kesinleştirmede, genetik danışmada, izlem ve tedavide son derece önemlidir.

Katalog Numarası M-TP53-01
Test Sayısı 50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Oxford Nanopore (MinION, GridION)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix-I

Primer Mix-II

TOP