BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir.

BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kodlayıcı ekzonlarını ve ekzon-intron bileşkelerini yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilen bu kit, tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 6 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.  İçinde bulundurduğu reaksiyon mix ve indeksler ile 24 hasta için yaklaşık 2 saat içinde Illumina sistemleriyle uyumlu kütüphaneler hazırlanmasına olanak sağlamaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genleri en önemli tümör baskılayıcı genlerdendir. Bu genlerde meydana gelen mutasyonlar ailevi kansere yatkınlık tablolarına neden olur. Otozomal dominant olarak kalıtılan bu tablo sadece meme kanserine yatkınlık yapmaz. BRCA1 ve BRCA2 ilişkili kalıtsal meme ve over kanser sendromu en çok kadın ve erkek meme kanseri, over kanseri ve daha nadiren prostat kanseri, pankreas kanseri ve malign melanom benzeri maligniteler için risk artışı yaratmaktadır. Bu genlerde mutasyon taşıyan olgular hayat boyu yüzde 80’e varan malignite riski taşımakta olup genetik tanı sonrası alınabilecek koruyucu önlemler ile morbidite ve mortalitesi azaltılabilmektedir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde bugüne kadar toplam 4000’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Sanger dizi analizi yöntemi ile değerlendirilmesi oldukça zor olan bu genler yeni nesil dizi analizi teknolojisinin kullanılması ile birlikte daha fazla çalışılabilir hale gelmiştir. Yine de büyüklükleri nedeniyle bu genlerdeki mutasyonları araştırmak büyük bir problem olarak görülmektedir.

BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT, kalıtsal meme over kanseri sendromu (HBOC) tanısının hızlı, ucuz ve güvenilir bir şekilde koyulması için kullanılmaktadır. Tüm meme kanserli olguların yaklaşık %10’unun herediter meme kanseri olduğu bilinmektedir. Özellikle kadınlarda 50 yaş altı gözlenen meme kanseri olgularında ve 60 yaş altında gözlenen Triple (-) meme kanseri olgularında BRCA1-BRCA2 genlerinde mutasyon araştırılması gerekmektedir.

Katalog Numarası M-BR-02
Test Sayısı 24 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix-I

Primer Mix-II

Primer Mix-III

Primer Mix-IV

Primer Mix-V

Universal Forward Primer

Universal Reverse Primer

NGS Buffer-I

NGS Enzyme-I

NGS Buffer-II

NGS PCR Mix

MULTINDEX F-01

MULTINDEX F-02

MULTINDEX F-03

MULTINDEX F-04

MULTINDEX F-05

MULTINDEX F-06

MULTINDEX R-17

MULTINDEX R-02

MULTINDEX R-03

MULTINDEX R-04

ELUTION Buffer

TOP