FAST-BRCA® NGS SEQUENCING KIT

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir. 

BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kodlayıcı ekzonlarını ve ekzon-intron bileşkelerini yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilen bu kit, tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 6 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genleri en önemli tümör baskılayıcı genlerdendir. Bu genlerde meydana gelen mutasyonlar ailesel kansere yatkınlık tablolarına neden olur. Otozomal dominant olarak kalıtılan bu tablo sadece meme kanserine yatkınlık yapmaz. BRCA1 ve BRCA2 ilişkili kalıtsal meme ve over kanser sendromu en çok kadın ve erkek meme kanseri, over kanseri ve daha nadiren prostat kanseri, pankreas kanseri ve malign melanom benzeri maligniteler için risk artışı yaratmaktadır. Bu genlerde mutasyon taşıyan olgular hayat boyu yüzde 80'e varan malignite riski taşımakta olup genetik tanı sonrası alınabilecek koruyucu önlemler ile morbidite ve mortalitesi azaltılabilmektedir.

BRCA1 ve BRCA2 genlerinde bugüne kadar toplam 4000'den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Sanger dizi analizi yöntemi ile değerlendirilmesi oldukça zor olan bu genler yeni nesil dizi analizi teknolojisinin kullanılması ile birlikte daha fazla çalışılabilir hale gelmiştir. Yine de büyüklükleri nedeniyle bu genlerdeki mutasyonları araştırmak büyük bir problem olarak görülmektedir.

FAST-BRCA® Sequencing Kit, kalıtsal meme over kanseri sendromu (HBOC) tanısının hızlı, ucuz ve güvenilir bir şekilde koyulması için kullanılmaktadır. Tüm meme kanserli olguların yaklaşık yüzde 10'unun herediter meme kanseri olduğu bilinmektedir. Özellikle kadınlarda 50 yaş altı gözlenen meme kanseri olgularında ve 60 yaş altında gözlenen Triple (-) meme kanseri olgularında BRCA1-BRCA2 genlerinde mutasyon araştırılması gerekmektedir.

Katalog Numarası M-BR-01
Test Sayısı 50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Oxford Nanopore (MinION, GridION)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix-I

Primer Mix-II

Primer Mix-III

Primer Mix-IV

Primer Mix-V

Primer Mix-VI

TOP