HEMOPHILIA A® GENOTYPING KIT

Dünyada ilk defa kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, F8 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş hem hedeflenmiş mutasyon taraması yapabilen hem de yeni nesil dizi analizi ile genin tamamını tarayabilen bir kittir.

Bu kit ile hem F8 geninde, hastalıktan sorumlu olabilecek en sık rastlanan gen değişikliği olan "intron 22 inversiyon" mutasyonu saptanabilmekte, hem de F8 geninin tüm kodlayıcı ekzonları ve ekzon-intron bileşkeleri yeni nesil dizi analizi yöntemi ile araştırılabilmektedir.

Hemofili A hastalığının moleküler tanı algoritmine uygun şekilde dizayn edilen bu kitin "Part A" kısmında enzim kesimi, enzim ile ligasyon ve multipleks PCR için gerekli bir protokol mevcutken, "Part B" kısmında yeni nesil dizi analizi için gerekli malzemeler bulunmaktadır. Hedeflenen tüm gen bölgelerini yeni nesil dizi analizi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilen kitin bu kısmı, tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 4 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

Hemofili A, Faktör VIII eksikliği sonucunda gelişen, X'e bağlı resesif geçiş gösteren nadir bir kalıtsal kanama bozukluğu olup, eklem içi (hemartroz) ve kas içi (hematom) kanamalarla kendini göstermektedir. Hemofili A yaklaşık 5.000-10.000 erkek doğumunda bir görülür. Hastalığın ağırlık derecesi arttıkça, tanı yaşı erkene kaymakta ve klinik bulgular daha şiddetli yaşanmaktadır. Hastalık çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına geçmektedir. Olguların yaklaşık üçte biri kadarında aile öyküsü olmaksızın hastalık spontan de-novo mutasyonlar ile ortaya çıkabilir.

Kanama bulguların ağırlığı Faktör VIII'in eksiklik derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Faktör aktivitesi <%1 olan hastalar "ağır hemofili" kliniği gösterirken, %1-5 arasında olanlar "orta hemofili" ve >%5 olanlar "hafif hemofili" kliniği gösterirler.

Hemofili A'dan sorumlu F8 genindeki moleküler değişiklikler 3 gruba ayrılabilir:

  • Büyük gen yeniden düzenlenmeleri
  • Intragenik delesyon veya insersiyonlar
  • Tek nükleotid değişimleri

Bugüne kadar Hemofili A mutasyon veritabanlarında 5000 varyant bildirilmiştir. Tüm bu sınıflardaki moleküler patolojiler sonucunda ağır hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber, ağır hemofili A olgularının yaklaşık yüzde 40-50'sinden F8 intron 22'yi içeren inversiyon sorumlu olarak tespit edilebilmektedir. Ağırlık derecesinden bağımsız bir şekilde en sık karşılaşılan mutasyon mekanizması hemofili A için tek baz değişimleri olarak belirlenebilir.

HEMOPHILIA A® Genotyping Kit, Hemofili A tanısının, tanı algoritmasına uygun şekilde iki kısım halinde hem "intron 22 inversiyon" mutasyonunu hedefleyerek, hem de bu sık görülen mutasyon saptanmaması durumunda genin diğer bölgelerinin yeni nesil dizi analizi yöntemi ile hızlı, ucuz ve güvenilir bir şekilde araştırılarak konabilmesi için kullanılmaktadır. Bu kit ile Hemofili A hastası tüm olguların yüzde 85-95'inde moleküler olarak tespit edilebilmektedir.

Katalog Numarası M-HEM
Test Sayısı 25 reaksiyon
Uyumlu Cihazlar Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Oxford Nanopore (MinION, GridION)
PART A
Katalog Numarası M-HEM-01
Test Sayısı 25 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Yöntem Enzim Kesimi
Kit İçeriği

INV22 PCR MIX

INV22 Enzyme-I

INV22 Buffer-I

INV22 Enzyme-II

INV22 Buffer-II

INV22 Primer-I

INV22 Primer-II

INV22 Primer-III

INV22 Primer-IV

PART B
Katalog Numarası M-HEM-02
Test Sayısı 25 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi NGS
Kit İçeriği

Sequencing PCR Mix

Sequencing Primer Mix-I

Sequencing Primer Mix-II

TOP