FAST-HBB® SEQUENCING KIT

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, HBB geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş Sanger dizi analizi temelli bir kittir.

HBB geninin tüm ekzonlarını, intronlarını, 5' ve 3' UTR bölgelerini Sanger dizi analizi yöntemi ile dizilemek amacıyla geliştirilen bu kit, 5 tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağındaki ülkelerde β-globin zincirinin az yapıldığı veya hiç yapılamadığı β-talasemi majör hastalığı sık gözlenmektedir. β-talasemi en yaygın tek gen hastalıklarından birisidir ve önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu hastalıktan β-globin (HBB) genindeki mutasyonlar sorumludur ve hastalık otozomal resesif olarak kalıtılır. Homozigot ya da birleşik heterozigot olarak mutasyonları taşıyanlarda β-talasemi majör ortaya çıkar.

β-talasemi majör gelişme geriliği, hemen hemen bütün organ işlevlerinde bozulma, demir emilimindeki artışa ve tekrarlayan kan transfüzyonlarına bağlı gelişen demir yüklenmesi ile karakterize bir hemolitik anemi şeklidir. β-talasemi minor ( β-talasemi taşıyıcılığı) ise gende bir tane mutasyon bulunması sonucu oluşan taşıyıcılık durumunu ifade eder. Taşıyıcılar çoğunlukla klinik belirti göstermezler ve rutin kan sayımı sırasında fark edilirler. β-talasemi taşıyıcılığı oranı bazı bölgelerimizde yüzde 10'a kadar çıkmaktadır. Hastalığa HBB genindeki mutasyonlar neden olmaktadır. HBB geninde bugüne kadar 800'den fazla mutasyon saptanmıştır.

FAST-HBB® Sequencing Kit, hem yapısal hemoglobin varyantlarının hem de talasemik varyantların eksiksiz bir şekilde taranabilmesi için geliştirilmiştir. Ayrıca Orak Hücreli Anemi tanısı da konulabilmektedir. Hemoglobinopati taşıyıcılarındaki genetik bozukluğun ortaya konulması tanıyı kesinleştirmede, genetik danışmada, prenatal tanı endikasyonu konulmasında, izlem ve tedavide son derece önemlidir.

Katalog Numarası M-HBB-02
Test Sayısı 50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi Sanger
Uyumlu Cihazlar ABI 310, ABI 3100, ABI 3130,
ABI 3500, ABI 3700, ABI 3730,
Illumina (MiniSeq, MiSeq, HiSeq, Next-Seq550)
Kit İçeriği

PCR Mix

Primer Mix-I

Primer Mix-II

Primer Mix-III

Primer Mix-IV

Primer Mix-V

Universal Forward Primer Mix

Universal Reverse Primer Mix

TOP