FAST-mtDNA® NGS SEQUENCING KIT, mitokondriyal DNA üzerindeki mutasyonlarının saptanmasına olanak sağlayan NGS temelli bir kittir. 

Detaylar

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CFTR geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir.

Detaylar

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir. 

Detaylar

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, MEFV geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir.

Detaylar

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, HBB geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir.

Detaylar

Dünyada ilk defa kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, F8 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş hem hedeflenmiş mutasyon taraması yapabilen hem de yeni nesil dizi analizi ile genin tamamını tarayabilen bir kittir.

Detaylar

FAST-CDH1® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CDH1 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

Detaylar

FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, APC geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

Detaylar

FAST-TP53® SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, TP53 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

Detaylar

Wilson Syndrome® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, ATP7B geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

Detaylar

Monogenic Obesity® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, mutasyonlarının monogenik obeziteye sebep olduğu bilinen 4 gende [LEP, LEPR, POMC ve MC4R] meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir. 

Detaylar

Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, mutasyonlarının lipodistrofiye sebep olduğu bilinen 9 gende [AGPAT2, BSCL2, CAV1, CAVIN1, PLIN1, PPARG, LIPE, LMNA, AKT2] meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş NGS temelli bir kittir.

Detaylar

FAST-GLA® NGS SEQUENCING KIT, Fabry hastalarında, GLA genindeki mutasyonların tespit edilmesine olanak sağlayan bir tanı kitidir.

Detaylar

FAST-VWF® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, VWF geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiştir.

Detaylar

HEMOPHILIA B® NGS SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, F9 geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiştir.

Detaylar

mtDNA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT, mitokondriyal DNA üzerindeki mutasyonlarının saptanması için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir.

Detaylar

CFTR PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CFTR geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir. 

Detaylar

BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir.

Detaylar
TOP