Biyoinformatik: Tek noktada çözüm…


Biyoinformatik, biyolojik verinin incelenmesi ve işlenmesi amacıyla, bilgisayar bilimi, istatistik, matematik ve mühendislik dallarının ortaklaşa kullanıldığı bir disiplindir. Verinin kalitesi ve güvenilirliği, genetik yapıdaki değişimlerin gözlenmesi, kataloglanması, değişimlerle sağlık göstergeleri arasında ilişkinin kurulması, olası tedavi yollarına destek olacak veri değerlendirmesi Gene2info’nun temel ilgi alanlarıdır.

Gene2info, veriyi derleme, saklama ve analiz sistemleri kurma, veritabanı oluşturma, veritabanı ağlarını yönetme, görselleştirme ve karar verme araçları geliştirme amacıyla veri madenciliği, sorgulama, istatistik gibi öncü bilişim tekniklerini kullanmada uzmanlaşmıştır.

Gene2info'nun iş ölçütleri arasında, yöntemlerin yalınlaştırılması, süreç otomasyonu ve hızlandırma, verimlilik optimizasyonu önde gelir.

Gene2info'nun süreçleriı, kesinliği en yüksek veriye, en anlamlı süre-maliyet bileşimiyle ulaşılmasını amaçlar. Aynı zamanda ihtiyaca uygun iş akışını sağlayacak esnekliğe sahiptir.

TOP