Gene2info, hastalıkların genetik kökenlerini tanımlayan bilgiyi kullanarak biyoloji ve tıp bilimleriyle bilgi teknolojilerini bir araya getiren biyoinformatik platformunda çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Gene2info misyonunu şöyle tanımlıyor:

Biyotıp (yaşam bilimleri) ve bilgi teknolojileri arasında köklü bir işbirliği geliştirmek ve ortaya çıkan sinerjiyi hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik çözümler sunmak için kullanmak.

TOP