Gene2info, 2017 yılında, iki güçlü birikimin, Multigen ve İdea Teknoloji Çözümleri’nin yollarının birleşmesiyle ortaya çıktı.

MULTİGEN Sağlık Hizmetleri

Multigen Sağlık Hizmetleri, moleküler genetik kitler konusunda uzun yıllara dayalı deneyime sahip bir ekip tarafından 2015’te kuruldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay’ın öncülüğünde, Ege Üniversitesi Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete geçti.

Multigen, genetik mutasyonların tanımlanmasında kullanılacak hızlı ve maliyet etkin moleküler genetik tanı kitlerinin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de genetik bilgiyi laboratuvardan günlük hayata çıkarmayı amaçlamakta, tıbbi teknik ve bilimsel altyapısı ile öncelikle biyoteknoloji sektöründe kurum veya kuruluşlara özel çözümler sunmaktadır.

multigen.com.tr

İdea Teknoloji Çözümleri

İdea Teknoloji Çözümleri, 2005 yılında, şirket süreçlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak yazılımlar geliştirmek amacıyla kuruldu. İdea Teknoloji Çözümleri, bugün Türkiye’de ve komşu bölgelerde, geniş satış-dağıtım ağına sahip kuruluşların uzun vadeli iş ortağıdır.

Satış-dağıtım yönetimi alanında şirketlerin performansını maksimize eden, yazılım teknolojilerine dayalı güncel çözümler sunmaktadır.

Vergi teknolojileri alanında, 2014 yılından itibaren, e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının ülkemizdeki tesis ve yaygınlaşma sürecinde öncü rol üstlendi, geleceği tanımlayan adımlar attı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış ilk e-Fatura özel entegratörü, platform bağımsız ilk e-Defter çözümü üreticisi, e-Arşiv Fatura hizmet izni alan ilk özel entegratör oldu. 2016 yılında, e-Defter üzerinden vergi denetimi yapan ilk çözümü pazara sundu. İdea, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi yetki belgesini 2014 yılında aldı. 2016 yılında Üniversitelerle en yaygın ve en fazla işbirliği yapan Ar-Ge merkezleri içinde örnek gösterildi.

İdea Teknoloji, satış - iş uygulamaları ve vergi teknolojileri alanlarında yeni çözümler geliştirmeyi sürdürmekte ve müşterileri için “bir sonraki adımın” hazırlığını yapmaktadır.

ideateknoloji.com.tr

TOP