Gene2info, bireyden kamuya uzanan geniş bir yelpaze içinde ve farklı ölçeklerde ihtiyaçları karşılayacak ürünler, araçlar ve çözümler geliştirir ve kullanıma sunar. Genetik verinin ülke sınırları içinde saklanması ve gizliliğinin korunması, en temel hizmet kuralıdır.

Bireysel Çözümler

Genetik dizi analizleri, tanı ve tedavi raporları.

 Genetik profil analizleri

 Spesifik sağlık riski analizleri

 Kişisel özellik analizleri

 Analiz sonuçlarının yorumlanması

 Tedavi ve önlem önerileri

 Sağlıklı gelecek nesil için analizler

 Güncellenen genetik bilgilerin sürekli aktarımı

Profesyonel / Kurumsal İhtiyaçlar

Tanı testleri, analiz kitleri, biyotıp araştırmaları.

Hastalık testleri 

  • Standart testler
  • Panel analizleri
  • WES
  • WGS

Tıbbi araştırmalar

Hukuki/adli ihtiyaçlar

Altyapı Çözümleri

Genetik verinin üretilmesi, derlenmesi, iletimi, saklanması ve korunmasına yönelik çözümler.

TOP