İnsan genetik şifresinin 2003 yılında tam olarak analizi insan sağlığı araştırmaları için yeni kapılar açtı. Yaşamın ve hastalıkların moleküler kökenleri, tanı ve tedavileri konusunda yeni bir araştırma ufku doğdu.

Gene2info, öncü bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü ve yeni yöntemlerin geçerlilik ve yararlılık değerlendirmesi yapılarak günlük pratiğe alındığı bu alanda faal olmanın sorumluluğunu taşıyor.

Hızla gelişen genetik test ortamında, analiz standartları için şeffaf ölçütlerin belirlenmesi, genetik varyantların seçiminde yüksek güvenilirliğe öncelik verilmesi, varyant yorumlama sürecinde güvenilir ve anlamlı verilerin kullanımını titizlikle izlenmesi gereken prosedürler olarak benimsiyor ve kullanıyor.

TOP