Kişisel verilerin güvenliği Gene2info için birinci önceliktir.

Gene2info'da üretilen ve işlenen her veri “kişisel hassas bilgi” kategorisinde değerlendirilir. Bu veriler, güvenli ve güvenilirliği yüksek veri merkezlerinde, yedekli ve dağıtılmış olarak saklanır. Gerek altyapı üzerinde verilerin saklanması ve iletilmesi konusunda, gerekse programlamada, endüstri standardında, en yeni direktiflerle uyumlu güvenlik ve şifreleme teknikleri kullanılır.

Gene2info'nun iş akışları ve personeli için uyguladığı özel politika gereği, donanım ve çalışma ortamı sürekli gözlem altındadır ve geriye yönelik olarak denetlenebilecek biçimde kayda alınır.

TOP