Öncelikli vaadimiz...

Öncelikle nadir hastalıkların tanı sayısında önemli artışlar sağlayarak, hastaların yaşamını iyileştirme yolunu açacak, uçtan uca, inovatif bir çözüm sunmak.

Çözümümüz:

DNA örneğinin alınmasından tanıya kadar uzanan süreyi erişilmemiş oranda kısaltır. Eşsiz bir kullanıcı deneyimi sağlayan, özel ve yepyeni bir teknolojiyle desteklenir. Pazar dengesini sarsacak kadar düşük maliyetlidir.

Faaliyet Alanları

Gene2info’nun temel faaliyet konuları, bireyden kamuya uzanan geniş bir yelpaze içinde, farklı ölçeklerde ihtiyaçları karşılayacak ürünler, araçlar ve çözümler geliştirmek ve kullanıma sunmaktır.

Tek noktada çözüm...

Biyoinformatik, biyolojik verinin incelenmesi ve işlenmesi amacıyla, bilgisayar bilimi, istatistik, matematik ve mühendislik dallarının ortaklaşa kullanıldığı bir disiplindir. Verinin kalitesi ve güvenilirliği, genetik yapıdaki değişimlerin gözlenmesi, kataloglanması, değişimlerle sağlık göstergeleri arasında ilişkinin kurulması, olası tedavi yollarına destek olacak veri değerlendirmesi Gene2info’nun temel ilgi alanlarıdır.

Gene2info, veriyi derleme, saklama ve analiz sistemleri kurma, veritabanı oluşturma, veritabanı ağlarını yönetme, görselleştirme ve karar verme araçları geliştirme amacıyla veri madenciliği, sorgulama, istatistik gibi öncü bilişim tekniklerini kullanmada uzmanlaşmıştır.

Ürünler

Gene2info teknolojinin önünde, hızlı, yalın, hatasız sonuç veren ve kolay erişilebilir moleküler tanı kitlerini sunar. Moleküler genetik tanı kitleri, kanser, hemofili, obezite gibi pek çok hastalığa yol açan genetik mutasyonları tanımlayan ve önleyici tedavilerin belirlenmesinde belirleyici olan biyoteknolojik araçlardır.Fragman Analizi Temelli Kitler

STR (Short Tandem Repeats) belirteçlerini kullanan, son derece yüksek bir ayırım gücüne sahip, daha önce dünyada erişilmemiş bir hızda sonuç veren kitler.

NGS Temelli Kitler

Basit dizaynı sayesinde, hızlı, kolay bir şekilde, tek seferde DNA moleküllerindeki farklı gen gruplarının analizine izin veren ve mutasyonları tanımlayan Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS) temelli kitler.

Sanger Dizi Analizi Temelli Kitler

Sanger Dizi Analizi ile DNA moleküllerindeki farklı gen gruplarındaki mutasyonları tanımlayarak, hastalık tanısının yapılmasını sağlayan kitler.

Mutasyon Spesifik Kitler

Tek nükleotid sekanslama yöntemini kullanarak, DNA moleküllerindeki hastalığa sebep olan belirli varyantları araştırmaya olanak tanıyan genetik tanı kitleri.

Çözümler

Gene2info’nun araştırma ve klinik ortamlar için sunduğu servisler, dizi analizlerini, genetik kökenli hastalıklara yönelik tanı analizlerini kapsayan bütünleşik değerlendirme çalışmalarını ve güvenlik çözümlerini kapsar. Bütünleşik yaklaşımın kapsamı, teknolojinin güncel gelişmelerine paralel olarak zenginleşmektedir.


TOP