Ürünler

Moleküler genetik tanı kitleri, kanser, hemofili, obezite gibi pek çok hastalığa yol açan genetik mutasyonları tanımlayan ve önleyici tedavilerin belirlenmesinde belirleyici olan biyoteknolojik araçlardır.

Gene2info moleküler genetik tanı kitleri Türkiye genetik veri havuzu içinde uzun yıllardan bu yana yapılan değerlendirmelerin sonucu ortaya çıkan kitlerdir. Sık gözlenen genetik hastalıkların tanısında kullanılan kitler yanında, Adli Tıp alanında kullanılmak üzere olarak tasarlanmış hızlı kişi tanımlama kitleri de ürünler arasında yer almaktadır.

Gene2info genetik tanı kitleri;

  • Hızlı sonuç veren tasarıma sahiptir
  • Erişilebilirdir (maliyet etkin)
  • Kolay uygulanabilir
  • Güvenilirdir

Fragman Analizi Temelli Kitler

STR (Short Tandem Repeats) belirteçlerini kullanan, son derece yüksek bir ayırım gücüne sahip, daha önce dünyada erişilmemiş bir hızda sonuç veren kitler.

Tüm Ürünler

NGS Temelli Kitler

Basit dizaynı sayesinde, hızlı, kolay bir şekilde, tek seferde DNA moleküllerindeki farklı gen gruplarının analizine izin veren ve mutasyonları tanımlayan Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS) temelli kitler.

Tüm Ürünler

Sanger Dizi Analizi Temelli Kitler

Sanger Dizi Analizi ile DNA moleküllerindeki farklı gen gruplarındaki mutasyonları tanımlayarak, hastalık tanısının yapılmasını sağlayan kitler.

Tüm Ürünler

Mutasyon Spesifik Kitler

Tek nükleotid sekanslama yöntemini kullanarak, DNA moleküllerindeki hastalığa sebep olan belirli varyantları araştırmaya olanak tanıyan genetik tanı kitleri.

Tüm Ürünler
TOP